Bouwland verzorging en grasland vernieuwing
Direct contact 038 - 363 65 28

Ten Hove heeft een uitgebreid machinepark voor diverse werkzaamheden op het gebied van graslandverzorging. Stuk voor stuk betrouwbare machines met een grote capaciteit. Deze capaciteit is niet zo zeer van belang om grote oppervlakten te bewerken, maar veel meer om wanneer eenmaal begonnen is op het perceel dit ook snel af te ronden. De kans om zo door slecht weer te worden overvallen is zo minimaal, er wordt dan ook altijd naar gestreefd om percelen weer zo snel als mogelijk ingezaaid af te leveren.

In één werkgang kan er gefreesd en gespit worden.

Spitten en ploegen
Een grasland vernieuwing wordt meestal gespit. De voordelen van deze werkgang zijn:

 • Diepere bewerking, tot 70 cm
 • Er ontstaat geen ploegzool
 • Opmengen i.p.v. diep wegstoppen van de bovenste laag
 • Uitstekend toepasbaar bij mindere omstandigheden

Naast het spitten, wordt er geploegd met een 4-schaar vario-wentelploeg. Ook voor diepploegen, tot 1 meter, kunt u bij ons terecht.

Cultivator
Ten Hove beschikt over diverse cultivatoren voor alle grondsoorten. Naast de gewone cultivator beschikt Ten Hove ook over een cultivator met kromme poten en is uitgevoerd met een driepuntshef, waardoor er verschillende machine achter gemonteerd kunnen worden; zoals een rotorkopeg of een zaaimachine. Daarnaast is het ook mogelijk om de ondergrond te laten beluchten door Ten Hove.

Kilveren
Ten Hove heeft beschikking over diverse kilver- en dozerbakken tot 15m³. Een dozerbak is bij uitstek geschikt om grote hoeveelheden grond te transporteren. Dit levert aanzienlijke tijdwinst op, wanneer een perceel met grote oneffenheden (bijvoorbeeld een zandrug) geëgaliseerd moeten worden. De afwerking vind plaats met de kilverbak uitgerust met GPS of laser. De perfecte afwerking!

Graszaaien
Voor het gras inzaaien of doorzaaien is een speciale machine aangeschaft. Deze machine doet 4-werkgangen in één, namelijk het rollen, vlakken van het land, wieden en zaaien. Hieronder worden enkele werkzaamheden van de machines genoemd:

 • Verwijderen van onkruid
 • Uitkammen van dode grassen
 • Activeren van het bodemleven
 • Het verwijderen van de viltlaag van de grasmat
 • Bevorderen van de groei van de bestaande grasmat
 • Kiembed voorbereiden voor het graszaad
 • Nauwkeurig zaaien van gras op het hele perceel
 • Plaatselijk bijzaaien van het perceel
 • Het aandrukken van het graszaad
 • Het vlak slepen van oneffenheden

Goed graslandonderhoud levert een hogere drogestof opbrengst, betere voederwaarde en meer bodemleven op.

Beluchten
Voor het beluchten van uw perceel beschikt Ten Hove over een cultivator met kromme poten, deze tilt als het ware de grond op, waardoor er meer lucht in de ondergrond komt.