Rijenbemesting
Direct contact 038 - 363 65 28

Het rijenbemesting doet Ten Hove met een sleepslangbemester van 9 meter en 11 kuubs tank.
Met de rijenbemesting wordt er mest klaar gelegd voor 12 rijen maïs.

Dit bemesten en zaaiklaar maken gebeurt met behulp van automatische besturing met GPS. De gegevens van de werkgangen worden opgeslagen en vervolgens overgedragen naar de trekker met zaaimachine, die ook is uitgerust met GPS-besturing, zodat exact op het juiste spoor en diepte het zaad tussen de spoortjes mest zal worden gezaaid. Deze methode is tevens geschikt voor diverse andere gewassen op deze rijafstand, waaronder aardappelen.

Te weinig mest voor uw maïsland, wij hebben de oplossing!

Wat zijn de voordelen?
• Door een lagere m3 gift per ha is er meer mest beschikbaar voor het grasland of andere teelten.
• Opbrengst bij 35 m3 per ha, met minder kunstmest in de rij, is vergelijkbaar met normaal 50m3 per ha incl. kunstmest.
• De drijfmest ligt dicht bij de wortel van de maïsplant.
• Bij meerjarige teelten kan jaar op jaar op hetzelfde spoor worden geteeld.
• Altijd de exacte weergave van het aantal hectares.
• Minder bewerkingskosten.