Werkzaamheden juni 2019
Direct contact 038 - 363 65 28

Afgelopen weken weer druk bezig geweest met diverse werkzaamheden.

Hakselen

Grind plaatsen

Hakselen

Triple maaier

Mest rijden met kotte tank

Balen persen

Maaien met herderarm

Dumperen

Kotte tank in hondegang